Opsætning af OpenCV i Android - NDK fejl

Łukasz 09/15/2017. 0 answers, 26 views
android android opencv android-ndk android-ndk

Jeg forsøger at installere OpenCV i mit Android-projekt. Jeg fulgte vejledningen på youtube https://www.youtube.com/watch?v=JIHfqzTdOcQ . Det eneste, jeg har gjort forskelligt, var at indstille compileSdkVersion, buildToolsVersion og targetSdkVersion til 25 (og '25 .0.0 ') i gradle.build, fordi hver gang jeg har forsøgt at indstille noget andet, erstattede Android Studio det for mig med "korrekt" værdier. Efter færdiggørelsen har jeg en fejl. Det ser ud som dette: Fejl

Jeg har forsøgt at tilføje

sourceSets.main {
jniLibs.srcDir 'src/main/libs'
jni.srcDirs = [] //disable automatic ndk-build call 

}

men det hjalp ikke. Hvad gør jeg forkert?

1 Comments
Gowthaman 07/31/2017
Fejlen siger, NDK-byggestien er null.Kontroller dig tilføjet NDK-sti i applikations build.gradle. Og kontroller, at du fulgte trin som [ stackoverflow.com/documentation/android-ndk/6314/...

No Answers Yet

Related questions

Hot questions

Language

Popular Tags