kompilere dlib og opencv med android ndk

bendaf 07/28/2017. 1 answers, 101 views
android android build android-ndk android-ndk dlib android-studio-2.3

Jeg er en Android-udvikler, men jeg er ny til Android NDK, vær venlig at hjælpe, eller fortæl mig hvad du ellers ville have brug for / hvordan ville du forsøge at løse denne type problem.

Jeg brugte denne dlib til android eksempel og den officielle opencv for android bibliotek og jeg vil gerne integrere de to i en applikation. Når jeg forsøger at bygge projektet, får jeg følgende fejl:

FAILURE: Build failed with an exception.

* What went wrong:
Execution failed for task ':openCVSamplefacedetection:externalNativeBuildDebug'.
> Build command failed.
 Error while executing process /home/feli/Android/Sdk/ndk-bundle/ndk-build with arguments {NDK_PROJECT_PATH=null APP_BUILD_SCRIPT=/home/feli/Development/android/test/face-detection/openCVSamplefacedetection/src/main/jni/Android.mk NDK_APPLICATION_MK=/home/feli/Development/android/test/face-detection/openCVSamplefacedetection/src/main/jni/Application.mk APP_ABI=mips64 NDK_ALL_ABIS=mips64 NDK_DEBUG=1 APP_PLATFORM=android-21 NDK_OUT=/home/feli/Development/android/test/face-detection/openCVSamplefacedetection/build/intermediates/ndkBuild/debug/obj NDK_LIBS_OUT=/home/feli/Development/android/test/face-detection/openCVSamplefacedetection/build/intermediates/ndkBuild/debug/lib /home/feli/Development/android/test/face-detection/openCVSamplefacedetection/build/intermediates/ndkBuild/debug/obj/local/mips64/libdetection_based_tracker.so}
 [mips64] Compile++   : detection_based_tracker <= DetectionBasedTracker_jni.cpp
 [mips64] Prebuilt    : libopencv_java3.so <= /home/feli/Android/openCV/OpenCV-android-sdk/sdk/native/jni/../libs/mips64/
 [mips64] SharedLibrary : libdetection_based_tracker.so
 /home/feli/Development/android/test/face-detection/openCVSamplefacedetection/build/intermediates/ndkBuild/debug/obj/local/mips64/objs-debug/detection_based_tracker/DetectionBasedTracker_jni.o: In function `dlib_check_consistent_assert_usage':
 /home/feli/Development/android/test/face-detection/openCVSamplefacedetection/src/main/jni/dlib/dlib/threads/threads_kernel_shared.h:44: undefined reference to `USER_ERROR__missing_dlib_all_source_cpp_file__OR__inconsistent_use_of_DEBUG_or_ENABLE_ASSERTS_preprocessor_directives_'
 clang++: error: linker command failed with exit code 1 (use -v to see invocation)
 make: *** [/home/feli/Development/android/test/face-detection/openCVSamplefacedetection/build/intermediates/ndkBuild/debug/obj/local/mips64/libdetection_based_tracker.so] Error 1


* Try:
Run with --stacktrace option to get the stack trace. Run with --info or --debug option to get more log output. 

Mit første gæt var, at jeg har / ikke inkluderet source.cpp i min Android.mk, men at placere den til src-filerne løste ikke porblemet. Her er min Android.mk:

LOCAL_PATH := $(call my-dir)

## Build dlib to static library
include $(CLEAR_VARS)
LOCAL_MODULE := dlib
LOCAL_C_INCLUDES := $(LOCAL_PATH)/dlib

LOCAL_SRC_FILES += \
        $(LOCAL_PATH)/dlib/dlib/all/source.cpp \
        $(LOCAL_PATH)/dlib//dlib/threads/threads_kernel_shared.cpp \
        $(LOCAL_PATH)/dlib/dlib/entropy_decoder/entropy_decoder_kernel_2.cpp \
        $(LOCAL_PATH)/dlib/dlib/base64/base64_kernel_1.cpp \
        $(LOCAL_PATH)/dlib/dlib/threads/threads_kernel_1.cpp \
        $(LOCAL_PATH)/dlib/dlib/threads/threads_kernel_2.cpp

LOCAL_EXPORT_C_INCLUDES := $(LOCAL_C_INCLUDES)
include $(BUILD_STATIC_LIBRARY)

# Build opencv
include $(CLEAR_VARS)
OPENCVROOT := ~/Android/openCV/OpenCV-android-sdk
OPENCV_CAMERA_MODULES:=on
OPENCV_INSTALL_MODULES:=on
OPENCV_LIB_TYPE := SHARED
include ${OPENCVROOT}/sdk/native/jni/OpenCV.mk

LOCAL_MODULE   := detection_based_tracker
LOCAL_C_INCLUDES += $(LOCAL_PATH)
LOCAL_SRC_FILES := DetectionBasedTracker_jni.cpp

LOCAL_LDLIBS   += -lm -llog -ldl -lz -ljnigraphics
LOCAL_CPPFLAGS += -fexceptions -frtti -std=c++11

# LOCAL_STATIC_LIBRARIES += dlib

include $(BUILD_SHARED_LIBRARY) 

Måske er NDK_PROJECT_PATH=null problemet? Så hvorfor bygger de to biblioteker separat? Eller hvad kan der nok være problemet? Jeg forsøgte meget at ændre Android.mk, men det er et mysterium for mig. Enhver hjælp eller mening ville være nyttigt.

EDIT:

Når jeg kommenterer LOCAL_STATIC_LIBRARIES += dlib rækken, fik jeg følgende undtagelse:

Build command failed.
 Error while executing process /home/feli/Android/Sdk/ndk-bundle/ndk-build with arguments {NDK_PROJECT_PATH=null APP_BUILD_SCRIPT=/home/feli/Development/android/test/face-detection/openCVSamplefacedetection/src/main/jni/Android.mk NDK_APPLICATION_MK=/home/feli/Development/android/test/face-detection/openCVSamplefacedetection/src/main/jni/Application.mk APP_ABI=mips64 NDK_ALL_ABIS=mips64 NDK_DEBUG=1 APP_PLATFORM=android-21 NDK_OUT=/home/feli/Development/android/test/face-detection/openCVSamplefacedetection/build/intermediates/ndkBuild/debug/obj NDK_LIBS_OUT=/home/feli/Development/android/test/face-detection/openCVSamplefacedetection/build/intermediates/ndkBuild/debug/lib /home/feli/Development/android/test/face-detection/openCVSamplefacedetection/build/intermediates/ndkBuild/debug/obj/local/mips64/libdetection_based_tracker.so}
 [mips64] Compile++   : detection_based_tracker <= DetectionBasedTracker_jni.cpp
 [mips64] Compile++   : dlib <= source.cpp
 In file included from /home/feli/Development/android/test/face-detection/openCVSamplefacedetection/src/main/jni/dlib/dlib/all/source.cpp:76:
 In file included from /home/feli/Development/android/test/face-detection/openCVSamplefacedetection/src/main/jni/dlib/dlib/all/../gui_widgets/fonts.cpp:14:
 /home/feli/Development/android/test/face-detection/openCVSamplefacedetection/src/main/jni/dlib/dlib/all/../gui_widgets/nativefont.h:27:10: fatal error: 'X11/Xlib.h' file not found
 #include      ^~~~~~~~~~~~
 1 error generated.
 make: *** [/home/feli/Development/android/test/face-detection/openCVSamplefacedetection/build/intermediates/ndkBuild/debug/obj/local/mips64/objs-debug/dlib//home/feli/Development/android/test/face-detection/openCVSamplefacedetection/src/main/jni/dlib/dlib/all/source.o] Error 1 
5 Comments
Alex Cohn 07/28/2017
Har du virkelig brug for MIPS build? Hvis du har til hensigt at køre din app på ARM-enheder, skal du tilføje abiFilters= "armeabi_v7a" til dit build.gradle script.
bendaf 07/30/2017
Jeg kører på abi arm64-v8a, men jeg ændrer også den native c ++-kode også, så jeg formoder, at jeg også skal bygge den.
Alex Cohn 07/30/2017
Du skal ikke kommentere LOCAL_STATIC_LIBRARIES += dlib
bendaf 07/31/2017
Jeg har redigeret mit spørgsmål, bedes du tjekke det, hvis du har tid
1 Alex Cohn 07/31/2017
Nej, du bør ikke bekymre dig om NDK_PROJECT_PATH , sådan kan Android Studio konfigurere den native build via ndk-build . Men dlib er struktureret omkring cmake , så det burde reproducere de indbyggede bygningsindstillinger der.

1 Answers


Alex Cohn 07/31/2017.

dlib bruger dlib , og det er ikke en triviel opsætning. Det kan tage lang tid at få en professionel erfaring til at forberede ndk-build scriptene til dette bibliotek.

Jeg foreslår at du opbygger dit eget bibliotek med cmake , i stedet for ndk-build . Du kan finde et eksempel på et indbygget bibliotek, der bruger OpenCv på GitHub .

Jeg foreslår også, at du starter med abiFilters indstillet til kun ét mest relevant ABI, og kun når du ser at alt fungerer for dig, kan du bygge dit projekt for andre ABI'er. Husk at for nogle biblioteker kan porte til alle ABI'er være vanskelige. Og hvis du ikke har en platform til at udføre mindst en kort hygiejnekontrol for nogle ABI, er der ingen mening at opbygge for det.

1 comments
bendaf 07/31/2017
Tak, jeg vil prøve det!

Related questions

Hot questions

Language

Popular Tags