Opret en C ++ klasse og brug den klasse I en anden C ++ klasse Hvilken indeholder JNI metoder i ndk android

Amjad Khan 07/27/2017. 1 answers, 51 views
android android c++ android-ndk android-ndk native

I Android står jeg over for problemer med at forbinde to cpp-klasser i indfødte Android. Jeg har testet med den enkelte klasse, det virker fint.

men når jeg har oprettet en anden fil og nu står over for et problem i at forbinde det med den nuværende cpp-fil.

MainClass.cpp

#include #include "native-handler.h"

extern "C"
JNIEXPORT jstring JNICALL
Java_com_example_fragment_SampleFragment_setTitle(JNIEnv *env,jobject instance,jobject context) {

  ClassNativeHandler classNativeHandler;
  return classNativeHandler.getType(env,context);
} 

native-handler.cpp

#include #include "native-handler.h"

jstring jstringObject;

jstring ClassNativeHandler::getType(JNIEnv *env, jobject contextObject) {
  jstring jstringObject = env->NewStringUTF("Hello world");
  return jstringObject;
}

void ClassNativeHandler::setType(jstring string) {
  myType = string;
  jstringObject = string;
} 

native-handler.h

#ifndef SAMPLE_NATIVE_HANDLER_H
#define SAMPLE_NATIVE_HANDLER_H

#include #include class ClassNativeHandler
{
private:
  jstring myType;

public:
  void setType(jstring string);
  jstring getType(JNIEnv *env, jobject contextObject);
  jstring getHeaderName(JNIEnv *env);

};

#endif //SAMPLE_NATIVE_HANDLER_H 

Android.mk

LOCAL_PATH := $(call my-dir)

include $(CLEAR_VARS)
LOCAL_MODULE := Native
LOCAL_SRC_FILES := ../cpp/mainClass.cpp
LOCAL_C_INCLUDES := ../cpp/native-handler.h
LOCAL_LDLIBS := -lz -llog -ljnigraphics
include $(BUILD_SHARED_LIBRARY) 

Fejl: Udefineret reference til `ClassNativeHandler :: getType (_JNIEnv *, _jobject *) '

på denne linje returnere classNativeHandler.getType (env, kontekst);

Så jeg kan ikke bygge .so filen. Vær venlig at guide mig

1 Comments
Joe C 07/27/2017
Hvad har dette spørgsmål at gøre med Java?

1 Answers


taskinoor 07/27/2017.

Du har ikke udarbejdet native-handler.cpp . Du skal angive det i LOCAL_SRC_FILES så NDK compilerer det.

LOCAL_SRC_FILES := ../cpp/mainClass.cpp ../cpp/native-handler.cpp

3 comments
Amjad Khan 07/27/2017
Nu kan jeg kompilere filen, men få fejl ved at køre applikationen som {JNI DETECTED ERROR IN APPLICATION: brug af slettet lokal reference 0x7f5bc55a3d}
taskinoor 07/27/2017
Inside ClassNativeHandler::getType du har defineret lokal jstring jstringObject skygger effektivt det globale jstringObject der kan forårsage den ugyldige lokale referencefejl.
Amjad Khan 07/27/2017
Det er ikke gemt i hukommelsen, når du peger igen til stedet bliver null, så får du fejl på ClassNativeHandler::getType Hvilket bruger locai variable jstring jstringObject

Related questions

Hot questions

Language

Popular Tags