Aktivér compileroptimering til Android Studio debug build via Cmake

Bram 07/26/2017. 1 answers, 75 views
android-studio android-studio android-ndk android-ndk cmake

Jeg bruger Android Studio 3.0 til min NDK-baserede app. For C ++-koden bruger jeg CMake som den eksterne bygherre .

Dette fungerer godt, jeg kan oprette fejlfinding og frigive binarier.

Imidlertid vil jeg gerne tænde kompilatoroptimeringer (sige -03) for en del af C ++-koden (fysikmotoren), ikke kun for udgivelsesbygningen, men også for debug build.

Så skab størstedelen af ​​debug build som det er uden optimering, men alligevel vil jeg have et af de statiske bibliotek mål, der skal bygges med compiler optimering aktiveret.

Hvordan kan jeg gå om dette?

Jeg har en CMakeLists til et statisk biblioteksmål, der bliver inkluderet med add_subdirectory () -direktivet i CMakeLists-filen på øverste niveau.

Bemærk, at jeg peger på CMakeLists øverste niveau i min apps build.gradle-fil som denne:

externalNativeBuild {
    cmake {
        path '../../Android/jni/CMakeLists.txt'
    }
} 

1 Answers


Bram 07/26/2017.

Det viser sig, at du kan bruge makroen target_compile_options () i din CMakeLists.txt med en config-specifikation som denne:

target_compile_options(opende PRIVATE
"$<$:-O3>"
"$<$:-O3>"
) 

Denne makro tilføjer til de eksisterende kompileringsindstillinger.

Related questions

Hot questions

Language

Popular Tags