Adgang android kontekst i ndk ansøgning

cppdev 12/15/2010. 2 answers, 7.899 views
android android android-ndk android-ndk

Er der nogen måde, hvorpå jeg kan videregive / få et objekt af android sammenhæng i min ndk applikation. Jeg vil bruge SharedPreferences i min ndk applikation via jni interface. For at få en forekomst af SharedPreferences objekt, skal jeg ringe getSharedPreferences()Context . Men jeg har ikke adgang til kontekstobjektet.

ELLER

Hvordan kan jeg læse og skrive en xml-fil fra NDK?

Enhver pointer vil blive værdsat.

3 Comments
ognian 12/15/2010
Sådan læses og skrives xml-fil: xmlsoft.org
Sebastian Roth 12/15/2010
Selvom jeg ikke har nogen erfaring med NDK, tror jeg ikke, du kan få adgang til konteksten. NDK-udvikling er kun for tidskritiske, højtydende og kun lavtliggende ting. Jeg foreslår, at du finder de mest kritiske konfigurationsdata, du har brug for, og skriv det ud i enten JSON eller XML, og analysér det fra din NDK-kode.
Mr.Cool 05/22/2013
@cppdev Nu står jeg også over for det samme problem, hvis du har implementeret dette, kan du dele

2 Answers


Lucas S. 12/22/2010.

Der er ikke noget særligt, du skal gøre, det er ligesom almindelig JNI-mekanisme. Du skal have en pointer til kontekstobjektet, og hent derefter metoden ID, du vil ringe til, og derefter påberåbe det med de args, du vil have.

Selvfølgelig i ord det lyder super ligetil, men i kode bliver det virkelig rodet siden alle de kontroller og JNI kalder.

Så efter min mening vil jeg ikke forsøge at gennemføre hele sagen fra indfødte / JNI-kode, men jeg vil i stedet implementere en hjælpermetode i Java, der gør alle de ting og bare modtager de nødvendige data til at læse / skrive præferencen.

Det vil forenkle din oprindelige kode meget, og det vil gøre det lettere at vedligeholde.

f.eks:

//Somewhere inside a function in your native code
void Java_com_example_native_MainActivity_nativeFunction(JNIEnv* env, jobject thiz)
{
  jclass cls = (*env)->FindClass(env,"PreferenceHelper");
  if (cls == 0) printf("Sorry, I can't find the class");

  jmethodID set_preference_method_id;

  if(cls != NULL)
  {
    set_preference_method_id = (*env)->GetStaticMethodID(env, cls, "setPreference", "(Ljava/lang/String;Ljava/lang/StringV");

    if(set_preference_method_id != NULL )
    {
      jstring preference_name = (*env)->NewStringUTF(env, "some_preference_name");
      jstring value = (*env)->NewStringUTF(env, "value_for_preference");

      (*env)->CallStaticVoidMethod(env, cls, get_main_id, preference_name, value);
    }
  }
} 

Bemærk, at jeg lige skrev koden fra hukommelsen, så forvent ikke at træne ud af boksen.

2 comments
Igor Ganapolsky 04/12/2016
Hvad er env variabel? Er der en kontekst, der skal bestås i Android?
1 aasu 09/08/2016
@IgorGanapolsky Det behøver ikke udtrykkeligt at bestå som et argument i JNI-funktionen, fordi JVM internt passerer det. Se en.wikipedia.org/wiki/Java_Native_Interface#How_the_JNI_work s

dev 02/16/2016.

Det ser ud som om ting har ændret sig for nylig, og løsningen ovenfor og få andre, der blev bogført på andre SO-indlæg, fungerede ikke for mig. Efter få forsøg var jeg i stand til at gøre følgende løsning arbejde. Mit mål var at sende Context Object til JNI og få den absolutte lagringssti.

void Java_com_path_to_my_class_jniInit(JNIEnv* env, jobject thiz, jobject contextObject) {

  try {
     //Get Context Class descriptor
     jclass contextClass = env->FindClass("android/content/Context");
     //Get methodId from Context class
     jmethodID getFilesDirMethodId = env->GetMethodID(contextClass,"getFilesDir","()Ljava/io/File;");

     //Call method on Context object which is passed in
     jobject fileObject = env->CallObjectMethod(contextObject,getFilesDirMethodId);

     //Get File class descriptor
     jclass fileClass = env->FindClass("java/io/File");
     //Get handle to the method that is to be called
     jmethodID absolutePathMethodId = env->GetMethodID(fileClass,"getAbsolutePath","()Ljava/lang/String;");
     //Call the method using fileObject
     jstring stringObject = (jstring)env->CallObjectMethod(fileObject,absolutePathMethodId);
   }
   catch(exception& ex){
      JNIExceptionHelper::throwException(env, ex.what());
      return;
   }
} 
1 comments
Igor Ganapolsky 04/12/2016
Jeg troede, at argumenter går i den sidste position i parameterlisten for GetMethodID ifølge journals.ecs.soton.ac.uk/java/tutorial/native1.1/implementin g / .... Men passerer du contextClass som den første parameter?

Related questions

Hot questions

Language

Popular Tags